Odpowiedzialność karna ordynatora oddziału szpitalnego

Michał Grabiec        31 grudnia 2015        Komentarze (0)

Wertując opasłe tomy prawniczych komentarzy trafiłem na wyrok Sądu Najwyższego ( z dnia 26 marca 2007 roku sygn. akt WA 17/07) dotyczący odpowiedzialności karnej lekarzy ordynatorów oddziałów.

clause-684509_640Postawienie zarzutów prokuratorskich lekarzowi za spowodowanie lub narażenia na ciężki uszczerbek na zdrowiu (pozbawienie człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała) ma od wielu lat miejsce w praktyce sądowej.

Najczęściej dotyczy jednak lekarza konkretnie udzielającego pomocy medycznej. Wyrok skazujący może zostać także wydany w stosunku do kierownika oddziału (ordynatora).

Obowiązkiem ordynatora jest bowiem zapoznanie się ze stanem zdrowia chorych przebywających na jego oddziale. Sprawowanie tej funkcji nie sprowadza się zatem wyłącznie do obowiązków związanych z kierowaniem oddziałem. Lekarz ordynator ma dodatkowe obowiązki, wynikające ze swoistego nadzoru nad czynnościami leczniczymi i diagnostycznymi dokonywanymi przez podległy personel.

W konkretnym przypadku można bowiem przypisać ordynatorowi winę za popełnienie przestępstwa np. narażenia pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 160 Kodeksu karnego).

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: